โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
รับผู้จบการศึกษาชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมัครเรียน
ข่าวสารโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ป.๖ เข้าเรียนต่อ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ ๑ 11/01/2562
ทำเนียบบริหารโรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
21/05/2560
ประกาศวันสอบวัดผล โดยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปี ๒๕๕๙
วันสอบ ๒๗ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นมัธ... 01/03/2560
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๐๑ คน ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีประ... 01/03/2560
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
Timeline Photos
Mobile Uploads
28 ก.พ. 62
Cover Photos
บวชเณร 62
Untitled Album
ทั้งหมด
Facebook
วีดีโอโรงเรียน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 61
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ ร่วมสืบ...
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมก่อนเข้าเรีย...
โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรห...
อาชาไนยกถา คนที่กล้ากลับตัว - พระพร...
ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย พร...
ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต ...
พัฒนมหาราชกถา มหาราชนักพัฒนา - พระพ...
นิสมฺมกรณกถา - ว่าด้วยการกระทำด้วยค...
สุคติกถา ทางดีที่ควรเดิน - พระพรหมบ...
กัมมวิปากกถา ว่าด้วยผลแห่งกรรม - พร...
มัชฌิมปฏิปทากถา ว่าด้วยทางสายกลาง -...
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
54/1 หมู่ที่ 11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 0 4565 1714-5 มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์