ใบสมัครนักเรียน
ใบมอบตัว
ใบสมัครนักเรียน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
319 หมู่ 1 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ระดับที่ต้องการสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 *
การพักอาศัย
ประสงค์อยู่พักประจำในโรงเรียน
พื้นที่บริการ ไป-กลับ โดยรถ รับ – ส่ง *
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อตัว :
*
นามสกุล :
*
ชื่อเล่น :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
*
อายุ :
ปี
โรคประจำตัว (ถ้ามี) :
เลขที่บัตรประชาชน :
*
เพศ :
ชาย
หญิง *
กรุ๊ปเลือด :
ที่อยู่ปัจจุบันผู้สมัคร
เลขที่ :
*
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
ไลน์ ไอดี :
ความสามารถพิเศษ :
อาศัยอยู่กับ :
บิดา
มารดา
ปู่-ย่า
ตา-ยาย
อื่น ๆ *
ชื่อบิดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
ชื่อมารดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
มีพี่น้อง :
คน *
ผู้สมัครเป็นคนที่ :
*
ที่อยู่บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
เลขที่ :
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
สถานภาพครอบครัว :
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู่
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต *
ข้อมูลทางการศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียน :
*
ระดับ :
*
เกรดเฉลี่ย :
*
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
ชื่อครูผู้แนะนำให้มาสมัครเรียน
ชื่อครู :
(กรุณากรอก หากไม่มี/ไม่ทราบ ให้ปล่อยว่างไว้)
* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ก่อนไปกรอกใบมอบตัว
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
319 หมู่ 1 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 045-651705 มือถือ 089-5556040, 093-4265691 , 082-1570336
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์